/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Lý lịch ứng viên EVN tham gia ứng cử HĐQT, BKS EEMC

Lý lịch ứng viên EVN tham gia ứng cử HĐQT, BKS EEMC

16/10/2013

 Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia ứng cử thành viên hội đồng quản trị EEMC, thành viên ban kiểm soát EEMC tại đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ngày 25/10/2013

Xem đầy đủ tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 362
  • 1,767,931
News
Truyền thông