/Truyền thông/Tin nội bộ/Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

29/3/2016

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông AnhLễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh 

 

 

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Ông Trần Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc đọc diễn văn kỷ niệm

Chương trình văn nghệ chào mừng

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Tổng kết trao giải thưởng

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

 

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,012
  • 1,809,549
News
Truyền thông