/Truyền thông/Tin nội bộ/Lễ ký hợp đồng cung cấp 04 máy biến áp 220kV – 250MVA

Lễ ký hợp đồng cung cấp 04 máy biến áp 220kV – 250MVA

25/12/2014

Ngày 22/10/2014, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng cung cấp máy biến áp 220/110kV – 250MVA giữa Công ty Truyền tải điện 4 và Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh. Tham dự lễ ký kết, đại diện Công ty Truyền tải điện 4 có ông Nguyễn Thành Lân – Giám đốc; Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh có ông Trần Văn Quang – Tổng Giám đốc. Lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của đại diện các phòng chức năng của 2 đơn vị.

Lễ ký hợp đồng cung cấp 04 máy biến áp 220kV - 250MVA

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp máy biến áp 220/110kV – 250MVA

giữa Công ty Truyền tải điện 4 và Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Hợp đồng được ký kết về việc cung cấp 04 máy biến áp 220/110kV công suất mỗi máy 250MVA cho các dự án nâng công suất các trạm biến áp 220kV Rạch giá, Cai Lậy, Mỹ Tho và Châu Đốc. Các máy biến áp nêu trên dự kiến sẽ hoàn tất đóng điện đưa vào vận hành trong quý IV năm 2014, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh khu vực Miền Đông và Miền Tây Nam bộ.

Theo Nguyễn Phương Nam (PPKH – PTC4)

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 76
  • 1,776,149
News
Truyền thông