/Truyền thông/Tin nội bộ/Lễ gắn biển công trình máy biến áp 500kV

Lễ gắn biển công trình máy biến áp 500kV

8/10/2010
Công trình chế tạo Máy biến áp 500kV là đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước được Công ty triển khai thực hiện thành công lần đầu tiên tại Việt Nam.
Máy biến áp 500kV là công trình, đề tài – sản phẩm trọng điểm của Ngành điện và của Quốc gia. Công trình, đề tài thành công đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và các nước trong khu vực. Công trình, đề tài thành công đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Ngành Cơ khí Chế tạo Việt Nam nói chung, của lĩnh vực Cơ khí Chế tạo Thiết bị điện nói riêng.

Công trình, đề tài thành công đã giúp cho Nhà nước giảm được ngoại tệ nhập khẩu mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao

Lễ gắn biển công trình máy biến áp 500kV

Lễ gắn biển công trình máy biến áp 500kV

Lễ gắn biển công trình máy biến áp 500kV

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 332
  • 1,640,425
News
Truyền thông