/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

8/10/2014

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100101322 (số cũ 0103008085) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07/8/2014.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2014

Xem chi tiết thông báo tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 500
  • 1,818,861
News
Truyền thông