/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/EVN đặt mục tiêu đạt 100% trạm biến áp không người trực vào năm 2020

EVN đặt mục tiêu đạt 100% trạm biến áp không người trực vào năm 2020

20/4/2017

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mục tiêu của Tập đoàn đến năm 2020 là đầu tư đủ 100% số trạm biến áp 110kV và 60% số TBA 220kV được điều khiển xa và không có người trực.

EVN đặt mục tiêu đạt 100% trạm biến áp không người trực vào năm 2020

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An vừa có chỉ đạo về tiến độ triển khai trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực đối với các Tổng Công ty trực thuộc tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có 100% số trạm biến áp 110kV và 60% số trạm biến áp 220kV được điều khiển xa và không có người trực.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa vào vận hành 1 trung tâm điều khiển xa tại tỉnh Ninh Bình.  Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng được 9 trung tâm điều khiển xa và đưa vào vận hành 3 trạm biến áp không có người trực, 30 trạm biến áp bán người trực. Riêng Tổng Công ty Điện lực miền Nam xây dựng được 42 trung tâm điều khiển xa, trong đó mỗi tỉnh có 2 trung tâm; 160/195 trạm biến áp có thể điều khiển xa, nhưng vẫn có người trực.

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội có 1 trung tâm điều khiển xa đặt tại Trung tâm Điều độ của Tổng Công ty, trong đó có 7 trạm biến áp không người trực và 19 trạm bán người trực.

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có 1 trung tâm điều khiển với 27 trạm biến áp không người trực, 9 trạm biến áp bán người trực trong tổng số 51 trạm.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng xây dựng được 1 trung tâm điều khiển xa thí điểm ở quận Thủ Đức và 2 trạm biến áp không người trực.

Theo ông Đặng Hoàng An, việc triển khai trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực là định hướng lớn của EVN, do đó, không đơn vị nào được chậm tiến độ kế hoạch này; đối với các trạm biến áp 220kV và 110kV được xây dựng mới phải là trạm không người trực và đảm bảo chất lượng ngay từ khâu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo baodautu.vn

(LHC – EEMC chịu trách nhiệm đăng tin)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 390
  • 1,708,777
News
Truyền thông