/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

EEMC tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

04/05/18

Căn cứ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo các quy định của pháp luật, ngày 03/5/2018 Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị người lao động Tổng Công ty năm 2018.

Hội nghị người lao động Tổng Công ty năm 2018 khai mạc gồm có 96 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc, là những lao động tiêu biểu thay mặt cho 882 lao động trong Tổng Công ty.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; Trả lời các ý kiến, kiến nghị của người lao động do Tổng Giám đốc trình bày;

Hội nghị xem xét báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty. Các đại biểu có ý kiến tham luận thiết thực.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn thống nhất. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đúng quy định, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018.

Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động trong Tổng Công ty chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, nâng cao ý thức  tự giác trong lao động, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  được giao, coi trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Nghị quyết đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Hội nghị người lao động Tổng Công ty năm 2018 đã thành công tốt đẹp ./.

Ban Tổng hợp EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 508
  • 1,818,869
News
Truyền thông