/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

EEMC họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

26/05/18

Thực hiện nghị quyết số 52/NQ-EEMC ngày 19/4/2018 của HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (EEMC), sáng ngày 26/5/2018 EEMC đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Phòng họp số 1 của Tổng Công ty, số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Tham gia Đại hội có 36 đại biểu đại diện cho 26.340.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó có đủ các TV HĐQT, TV BKS, Ban TGĐ, KTT. Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Ban Quản lý vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Thành Lâm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam đến dự.

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 

Thành viên HĐQT đương nhiệm và thành viên HĐQT trúng cử chụp ảnh cùng ông Trần Văn Quang

Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình về hoạt động SXKD, đầu tư XDCB năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD, đầu tư XDCB năm 2018, sửa đổi điều lệ; Báo cáo tài chính kiểm toán, phân chia lợi nhuận 2017; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS,… và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đã thông qua 8/8 nội dung dự kiến đã công bố với tỷ lệ 100% tán thành.

Đại hội đã ban hành Nghị quyết và thành công tốt đẹp.

Minh Hải-Ban Tổng Hợp EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 530
  • 1,818,891
News
Truyền thông