/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC cung cấp thiết bị nâng công suất trạm 110kV Quế Võ

EEMC cung cấp thiết bị nâng công suất trạm 110kV Quế Võ

22/12/2014

Dự án Nâng công suất máy biến áp T1 trạm biến áp 110kV Quế Võ được Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) quản lý A. Được biết công trình chọn làm công trình chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014).

EEMC cung cấp thiết bị nâng công suất trạm 110kV Quế Võ

Đây là dự án khi thực hiện cần phải cắt điện ảnh hưởng nhiều đến các phụ tải công nghiệp lớn, yêu cầu thời gian cắt điện ngắn, vì vậy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị cung cấp thiết bị hàng hóa, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát.

Các đơn vị thực hiện thi công đảm bảo an toàn và đảm bảo thời gian đóng điện. Các bên đã phối hợp thực hiện đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ và đóng điện an toàn vào 15h30’ ngày 21/12/2014 thiết thực góp phần vào việc chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam.

LHC – EEMC – 2014

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 992
  • 1,809,529
News
Truyền thông