/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC cung cấp MBA 220kV lắp tại TBA Bắc Ninh 3

EEMC cung cấp MBA 220kV lắp tại TBA Bắc Ninh 3

20/6/2017

Ngày 14/6/2017 tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thí nghiệm điện VEngy đã cùng BQL dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và các bên liên quan tổ chức đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3.

EEMC cung cấp MBA 220kV lắp tại TBA Bắc Ninh 3

TBA 220kV Bắc Ninh 3

Công trình xây dựng TBA 220kV Bắc Ninh 3 và đấu nối được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 394 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) bố trí theo kế hoạch từ khoản vay của Ngân hàng Thế giới.

LHC – EEMC sưu tầm

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,396
  • 1,124,121
News
Truyền thông