/Truyền thông/Tin nội bộ/EEMC cung cấp máy biến áp 220kV cho dự án nâng công suất Trạm biến áp Vĩnh Yên

EEMC cung cấp máy biến áp 220kV cho dự án nâng công suất Trạm biến áp Vĩnh Yên

15/10/2016

Ngày 02/10/2016 tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên, Công ty Truyền tải điện 1 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 220kV – 250MVA, hoàn thành công trình nâng công suất Trạm biến áp 220kV Vĩnh Yên.

EEMC cung cấp máy biến áp 220kV cho dự án nâng công suất Trạm biến áp Vĩnh Yên

Máy biến áp 220kV – 250MVA (EEMC cung cấp)

Dự án thay thế máy biến áp AT1 220kV – 125MVA hiện hữu bằng MBA 220kV – 250MVA. Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 220kV – 250MVA nói trên sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Vĩnh Phúc.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông