/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện vận hành MBA 220kV – 250MVA do EEMC sản xuất tại TBA 220kV Thanh Hóa

Đóng điện vận hành MBA 220kV – 250MVA do EEMC sản xuất tại TBA 220kV Thanh Hóa

5/9/2016

Ngày 30/8/2016, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 220kV – 250MVA  tại Trạm biến áp 220kV Thanh Hóa, hoàn thành công trình Nâng công suất TBA 220kV Thanh Hoá.

Đóng điện vận hành MBA 220kV - 250MVA do EEMC sản xuất tại TBA 220kV Thanh Hóa

MBA  220kV – 250MVA Thanh Hóa do EEMC cung cấp

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) tham gia cung cấp MBA cho dự án. Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường cung cấp điện cho phụ tải, nâng cao độ tin cậy hệ thống và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Thanh Hoá; là công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước ta 2/9. Sau khi hoàn thành công trình, TBA 220 kV Thanh Hóa sẽ nâng công suất từ (125 + 250)MVA lên (2 x 250)MVA.

Lê Huy Cần – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 366
  • 1,767,935
News
Truyền thông