/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Châu Khê 2

Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Châu Khê 2

10/6/2015

Ngày 31/5/2015Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và đơn vị thi công đã tiến hành nghiệm thu đóng điện thành công đưa vào vận hành trạm biến áp 110kV Châu Khê 2, công suất (2 x 63MVA – 110/35kV) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thị xã Từ Sơn và một số vùng lân cận.

Lưới điện khu vực thị xã Từ Sơn đang được cấp điện bởi các đường dây trung thế 22kV, 35 kV từ các trạm biến áp (TBA) 110kV Tiên Sơn (E27.1) và Châu Khê 1 (E27.3). Hiện nay các trạm biến áp này đã bị quá tải nặng vào một số giờ trong ngày. Hơn nữa, với tốc độ tăng trưởng phụ tải rất nhanh của các khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là phụ tải của Khu công nghiệp (KCN) Tiên Sơn, KCN Tân Hồng, Cụm công nghiệp Châu Khê 1, 2 nên việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm biến áp 110kV Châu Khê 2 là rất cấp thiết.

Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Châu Khê 2 (E27.11)

Trạm biến áp 2 x 63.000kVA- 110/35kV Châu Khê 2

Như vậy, từ tháng 12/2014 đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được bổ sung thêm 04 TBA 110kV là Thuận Thành 3, Yên Phong 2, Yên Phong 3 và Châu Khê 2, đưa tổng công suất các TBA 110 kV khu vực Bắc Ninh lên 1.280,3 MVA.

Việc bổ sung thêm các TBA 110kV đã thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ngành điện từ trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu điện tăng cao của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các khu, cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã Từ Sơn nói riêng cũng như tỉnh Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển.

                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Văn Kiên (P2-PCBN)

(LHC – EEMC)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 68
  • 1,640,161
News
Truyền thông