/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện thành công trạm 110kV Đoan Hùng

Đóng điện thành công trạm 110kV Đoan Hùng

20/10/2016

Ngày 09/10/2016, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực, Công ty Điện lực Phú Thọ và các nhà thầu liên quan đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Đoan Hùng và các đường đường dây xuất tuyến trung áp. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng 01 MBA 40MVA – 110/35/22 kV và 0,18km đường dây 110kV mạch kép dùng dây dẫn AC240. 

Đóng điện thành công trạm 110kV Đoan Hùng

Lãnh đạo Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc kiểm tra tại hiện trường

(Máy biến áp 110kV do EEMC Đông Anh cung cấp)

Trạm 110kV Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ được khởi công vào tháng 1/2016,  tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trạm được xây dựng nhằm đáp ứng sự phát triển về kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Đoan Hùng và các vùng lân cận, chống quá tải cho máy biến áp T1 trạm 110kV Đồng Xuân.

Sau khi đóng điện hoạt động trạm 110kV Đoan Hùng sẽ góp phần giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho nhân dân và các phụ tải khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Minh Hải theo nguồn: Chi nhánh Lưới điện cao thế Phú Thọ

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,254
  • 1,355,759
News
Truyền thông