/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện thành công máy biến áp 220kV trạm 500kV Đà Nẵng

Đóng điện thành công máy biến áp 220kV trạm 500kV Đà Nẵng

22/4/2016

Ngày 18/4/2016 tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đóng điện máy biến áp AT3 220kV – 250MVA – hoàn thành dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao độ tin cậy và vận hành linh hoạt cho các phụ tải trên địa bàn.

Máy biến áp 220 kV – 250 MVA tại TBA 500 kV Đà Nẵng

Trạm biến áp được PTC2 thi công thay máy biến áp AT3 220kV-125MVA bằng máy biến áp 220kV – 250MVA.

Việc hoàn thành dự án nâng công suất góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao độ tin cậy và vận hành linh hoạt cho các phụ tải trên địa bàn cũng như nâng cao công suất truyền tải trên hệ thống 500kV Bắc – Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông