/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đóng điện MBA AT1 220kV – 250MVA tại TBA 220kV Nghi Sơn

Đóng điện MBA AT1 220kV – 250MVA tại TBA 220kV Nghi Sơn

20/6/2015

Ngày 15/6/2015, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện và đưa vào vận hành máy biến áp AT1 220kV – 250MVA tại Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn – hoàn thành công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn từ 2 x 125MVA lên 125 + 250MVA.

Đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1

02 máy biến áp tại Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn luôn vận hành trong điều kiện mang tải cao từ 80% – 90%, trong khi Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn đấu nối TBA 220kV Nghi Sơn luôn phát hết công suất. Để giải quyết vấn đề quá tải, tăng cường khả năng cung cấp điện, ​đáp ứng kịp thời phụ tải trong khu vực, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt đầu tư dự án “Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn từ 2 x 125 MVA lên 125 + 250 MVA”.

Dự án hoàn thành xuất sắc các hạng mục công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công; Công trình Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn hoàn thành sẽ giải quyết căn bản vấn đề quá tải, tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng kịp thời phụ tải trong khu vực phục vụ cho các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An.

Trích theo Nguyễn Mạnh Hùng – CP PTC

(LHC – EEMC)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 508
  • 1,818,869
News
Truyền thông