/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện MBA 220kV do EEMC cung cấp tại TBA 500kV Thường Tín

Đóng điện MBA 220kV do EEMC cung cấp tại TBA 500kV Thường Tín

5/7/2017

05/7/2017

Ngày 24/6/2017 tại Trạm biến áp 500kV Thường Tín các đơn vị liên quan đã đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT4 220kV – 250MVA, hoàn thành công trình nâng công suất Trạm biến áp 500kV Thường tín.

Dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Thường Tín” do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; PTC1 thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Công trình được khởi công gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thay thế MBA AT2 500kV-600MVA hiện hữu bằng MBA 500kV – 900MVA; Giai đoạn 2: Lắp MBA 220 kV thứ 2 công suất 250 MVA . Giai đoạn 1 đã được PTC1 hoàn thành vào ngày 3/12/2016.

Đóng điện MBA 220kV do EEMC cung cấp tại TBA 500kV Thường Tín

Máy biến áp AT4 220kV-250MVA

Sau thời gian thi, MBA AT4 220kV – 250MVA đã chính thức mang tải lúc 24 giờ ngày 24/6/2017, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Việc đóng điện đưa vào vận hành sớm MBA AT4 trong thời gian này mang ý nghĩa to lớn, giải quyết được bài toán khi mùa nắng nóng đang diễn ra, phụ tải tăng cao tại thủ đô Hà Nội; đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải của Hà Nội và các vùng lân cận; đồng thời tăng tính ổn định, vận hành an toàn cho lưới điện; giảm tổn thất điện năng trên lưới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

LHC EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 246
  • 1,634,659
News
Truyền thông