/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện máy biến áp Thiết bị điện Đông Anh tại trạm 220kV Nông Cống

Đóng điện máy biến áp Thiết bị điện Đông Anh tại trạm 220kV Nông Cống

13/03/18

Vào lúc 17h03’ ngày 23/1/2018, tại Trạm biến áp 220kV Nông Cống (xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp cùng Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Truyền tải điện Thanh Hóa, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) và các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220kV Nông Cống.

MBA AT2 (220kV – 250MVA) Trạm biến áp 220kV Nông Cống

Việc đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Nông Cống và nhánh rẽ sẽ tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Thanh Hóa, giảm tải cho TBA 220kV Nghi Sơn và Ba Chè, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định cho vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia, hạn chế tổn thất công suất trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

TRÍCH HEO TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

LHC – EEMC giới thiệu

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 402
  • 1,767,971
News
Truyền thông