/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện máy biến áp 220kV trạm Bắc Ninh do EEMC cung cấp

Đóng điện máy biến áp 220kV trạm Bắc Ninh do EEMC cung cấp

10/10/2013

Ngày 07/10/2013, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn máy biến áp 220kV – 250MVA, thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Bắc Ninh.

Đóng điện máy biến áp 220kV trạm Bắc Ninh do EEMC cung cấp

Trạm biến áp 220kV – 250MVA Bắc Ninh

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng nhu cầu điện năng và chống quá tải, giảm tổn thất cho lưới điện khu vực, đồng thời hỗ trợ một phần công suất để đảm bảo việc cấp điện cho thủ đô Hà Nội.

Dự án thay máy biến áp 220/110kV – 125MVA hiện hữu bằng máy biến áp 220/110kV – 250MVA do Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) sản xuất đưa vào lắp đặt để tăng cường công suất cho trạm biến áp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Máy biến áp 220kV là sản phẩm chủ lực của EEMC đã sản xuất và cung cấp nhiều hàng năm được đóng điện trên lưới điện quốc gia.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 592
  • 1,818,953
News
Truyền thông