/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện máy biến áp 220kV EEMC cung cấp tại trạm 500kV Quảng Ninh

Đóng điện máy biến áp 220kV EEMC cung cấp tại trạm 500kV Quảng Ninh

25/10/2016

Quảng Ninh có nhiều nhà máy Nhiệt điện: Nhiệt điện Mông Dương 1, 2; Nhiệt điện Quảng Ninh; Nhiệt điện Cẩm Phả. Từ quý III/2015, máy biến áp AT3 – 125MVA tại trạm 500kV Quảng Ninh liên tục đầy tải. Dự án giai đoạn 1 nâng công suất máy biến áp AT3 từ 125MVA lên 250MVA được chủ đầu tư triển khai.

Máy biến áp AT3 220kV- 250 MVA (mới) do Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cung cấp đã được PTC1 đóng điện mang tải vào lúc 20h05’ ngày 23/10/2016.

Đóng điện máy biến áp 220kV EEMC cung cấp tại trạm 500kV Quảng Ninh

Máy biến áp AT3 220kV- 250 MVA chuẩn bị đóng điện

Dự án hoàn thành đánh dấu một bước tiến mới trong công tác thi công thay MBA của PTC1, góp phần đảm bảo cung cấp điện phát triển KT-XH cho khu vực tỉnh Quảng Ninh và vùng phụ cận.

Minh Hải – EEMC, lược trích theo ptc1.com.vn

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 68
  • 1,640,161
News
Truyền thông