/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện máy biến áp 110kV Sông Chảy do EEMC cung cấp

Đóng điện máy biến áp 110kV Sông Chảy do EEMC cung cấp

04/04/18

Ngày 30/3/2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, phối hợp với Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Giang tiến hành nghiệm thu và đóng điện đường dây 110kV sông Chừng – sông Chảy và Trạm biến áp 110KV sông Chảy.

Trạm biến áp 110kV sông Chảy được xây dựng trên địa bàn thôn Coóc Soọc, xã Thèn Phàng huyện Xín Mần đây là trạm biến áp được xây dựng theo tiêu chí không người trực, điều khiển bằng máy tính với quy mô 2 máy công suất 40MVA và hệ thống thông tin SCADA kết nối với trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.

Công nhân Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc kiểm tra các hệ số an toàn Trạm biến áp trước khi đóng điện.

Việc nghiệm thu, đóng điện đường dây 110kV sông Chừng – sông Chảy và trạm biến áp 110kV sông Chảy sẽ góp phần ổn định điện năng trên địa bàn 2 huyện Quang Bình và Xín Mần; đảm bảo kịp thời giải tỏa công suất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, giảm tổn thất điện năng lưới điện trung áp khu vực.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 258
  • 1,634,671
News
Truyền thông