/Truyền thông/Tin nội bộ/Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

7/7/2017

 

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đ/c Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội gặp mặt Ban lãnh đạo của EEMC

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đ/c Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đi thăm các dây chuyền sản xuất chính

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Bùi Xuân Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội

công bố Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đại diện Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu ý kiến

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Nguyễn Đức Công – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu ý kiến

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 596
  • 1,818,957
News
Truyền thông