/Truyền thông/Tin nội bộ/Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

13/10/2016

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đi thăm các dây chuyền sản xuất của EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì chương trình làm việc

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Trần Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc EEMC báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Các đồng chí ở các Ban của EEMC đóng góp ý kiến

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Các đồng chí ở các Ban của EVN đóng góp ý kiến

Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tổng kết chương trình làm việc

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông