/Truyền thông/Máy biến áp và năng lượng/Đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới

Đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới

5/1/2017

Ngày 30/12/2016 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 5131/QĐ-BCT về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nôn thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Huyện có trong danh sách đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các tỉnh);

b) Đối với các huyện đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại.

2. Phương pháp đánh giá tiêu chí huyện đạt nông thôn mới về điện

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới về điện, thực hiện đánh giá như sau:

a) Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư liên xã đạt các điều kiện như sau:

– Đảm bảo “đạt” thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

– Đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật trong vận hành với hệ thống điện phân phối (về tần số, điện áp, cân bằng pha, sóng hài điện áp, nhấp nháy điện áp, công suất, truyền tải, hệ thống bảo vệ) liên xã theo các thông số quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về hệ thống lưới điện phân phối.

b) Hệ thống điện đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh sau năm 2016, đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2016 – 2020.

c) 100% xã trong huyện “đạt Tiêu chí số 4 về điện theo Hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương.

3. Tổ chức thực hiện

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan về quản lý quy hoạch điện lực tỉnh thường xuyên rà soát Tiêu chí số 4 về điện để cập nhật và tính toán nhu cầu phụ tải phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả nhất về nguồn lực đầu tư; Kiểm soát các công trình đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy hoạch điện lực tỉnh, có kết cấu phù hợp và đồng bộ với hệ thống công trình điện liên xã;

Tổng cục Năng lượng tham mưu về công tác quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, có tính đến đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xã, huyện nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia theo chu kỳ, giai đoạn quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương;

Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng Công ty điện lực, Công ty điện lực tỉnh và phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ quản hệ thống công trình điện thường xuyên định kỳ 3 tháng, 6 tháng đánh giá tình trạng vận hành hệ thống điện để có kế hoạch đầu tư đảm bảo các chế độ vận hành hệ thống điện liên xã; Chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh giám sát đánh giá theo Quyết định.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 62
  • 1,640,155
News
Truyền thông