/Truyền thông/Tin nội bộ/Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2019 thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2019 thành công tốt đẹp

23/04/19

Đại hội đồng cổ đông thường niên EEMC năm 2019 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 23/4/2019, tại Phòng họp số 1, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội có sự tham dự của các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cổ đông và đại diện ủy quyền đại diện cho 27.710.377 cổ phần, chiếm 98,3% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của EEMC; các Ông/Bà trong Ban Quản lý vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ông Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Ông Nguyễn Vũ Cường, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, báo cáo số liệu chính gồm: doanh thu thuần đạt 2.458 tỷ đồng (đạt 98,8% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 135,47 tỷ đồng (đạt 96,77% kế hoạch) do Đại hội đồng cổ đông giao, riêng tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 15% (đạt 120% kế hoạch).

Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Tiếu – Chủ tịch HĐQT phát biểu và điều hành đại hội

Năm 2018 là năm khó khăn đối với Tổng Công ty do nhiều yếu tố như: EEMC không được chỉ định thầu các máy 220kV, tổng mức đầu tư trong ngành Điện giảm; các dự án có nguồn vốn nước ngoài EEMC không được tham gia trực tiếp; sức ép về cạnh tranh giá với các nhà sản xuất cả ở trong và ngoài nước (từ Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ…), khó khăn về mảng dịch vụ sửa chữa, vốn lưu động,…

Tuy chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận không đạt kỳ vọng nhưng EEMC đã đạt được những kết quả tích cực ở các mặt như: Hoàn thành tốt 17 dự án máy biến áp 220kV dịp cuối năm với tiến độ vượt bậc, máy biến áp 110kV được vinh danh là sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2018; Mở rộng thị trường máy biến áp trong các lĩnh vực điện mặt trời, điện gió, xuất khẩu máy biến áp phân phối; Công tác quản trị được nâng cao; sắp xếp cơ cấu lại sản xuất đã phát huy hiệu quả; công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định, uy tín thương hiệu EEMC ngày càng được nâng cao.

Năm 2019, dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do đầu tư ngành Điện tiếp tục giảm, trong nước có thêm một số đơn vị sản xuất máy biến áp 110kV, giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng,… nhưng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đông đảo CBCNV, EEMC tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn với tổng doanh thu là 2.606 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Để đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, EEMC sẽ tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp; hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp đơn vị sản xuất và lực lượng lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; xây dựng kế hoạch tài chính, huy động vốn và sử dụng hiệu quả vốn.

Ảnh: Các cổ đông biểu quyết thông qua các văn kiện tại đại hội

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí với các báo cáo và tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày, tỉ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ảnh: Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Với sự tập trung, thống nhất cao, Đại hội đồng cổ đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EEMC đã thành công tốt đẹp.

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 264
  • 1,634,677
News
Truyền thông