/Truyền thông/Tin nội bộ/Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

21/4/2017

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công tyĐại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công tyĐại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

CÁC ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VIÊN ĐÓNG GÓP THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công tyĐại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG QUANG HẢI – BÍ THƯ ĐOÀN KHỐI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

VỀ DỰ VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CÔNG – BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY NHẬN CỜ THI ĐUA

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH MỚI RA MẮT

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Tổng công ty

ĐỒNG CHÍ HOÀNG ANH TUẤN – THƯ KÝ ĐẠI HỘI BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,002
  • 1,809,539
News
Truyền thông