/Truyền thông/Tin nội bộ/Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh cung cấp máy biến áp nâng công suất trạm 220kV Đồng Hòa

Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh cung cấp máy biến áp nâng công suất trạm 220kV Đồng Hòa

20/1/2012

Trạm 220kV Đồng Hòa được xây dựng, là trạm có vị trí hết sức quan trọng và trạm duy nhất trong việc truyền tải, cung cấp điện cho thành phố Hải Phòng nói riêng và cho khu vực vùng duyên hải Bắc Bộ nói chung.

Ngày 22/12/2011, Truyền tải điện Hải Phòng đã đóng điện thành công máy biến áp AT2 công trình cải tạo nâng công suất của trạm biến áp từ 250MVA lên 375MVA.

Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh cung cấp máy biến áp nâng công suất trạm 220kV Đồng Hòa

Máy biến áp AT2 – 220kV – 250MVA do Công ty Cổ phần chế tạo Thiết bị điện Đông Anh sản xuất chuẩn bị đóng điện vận hành

Công trình thay máy biến áp AT2 do Ban Quản lý các Công trình điện miền Bắc làm chủ đầu tư, máy biến áp 220kV – 250MVA do Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh (EEMC) sản xuất;

Với việc đóng điện thành công máy biến áp AT2 đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, góp phần vào việc xây dựng Hải Phòng là 1 thành phố công nghiệp văn minh.

LHC- EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 82
  • 1,776,155
News
Truyền thông