/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử

5/3/2013
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.
Trụ sở chính: Tổ 26 – Thị Trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – T.P Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100101322; Đăng ký lần đầu ngày 01/6/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 24/01/2013.
 
Xem đầy đủ thông báo tại đây
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 372
  • 1,767,941
News
Truyền thông