/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử tháng 7

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử tháng 7

8/7/2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (EEMC).
Thông báo thành lập Chi nhánh.
 
 
Xem đầy đủ tại đây
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 264
  • 1,634,677
News
Truyền thông