/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/Công bố thông tin: thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9

Công bố thông tin: thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9

25/2/2014

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 9

 

Xem chi tiết tại đây

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 264
  • 1,634,677
News
Truyền thông