/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/CBTT về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

CBTT về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

21/01/19
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
– Mã chứng khoán: TBD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.895 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Giang
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.895 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.895 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không đạt kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 26/12/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2019.

Share this:

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 480
  • 1,818,841
News
Truyền thông