/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông/CBTT về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

CBTT về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

25/12/18
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
– Mã chứng khoán: TBD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.895 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Giang
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.895 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/12/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/01/2019.
Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 500
  • 1,818,861
News
Truyền thông