/FAQs/Địa chỉ liên hệ hỗ trợ giải đáp:

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ giải đáp:

07/06/18

Ban Tổng hợp – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tel: 024. 22170595

Email: banth@eemc.com.vn