/FAQs/Câu hỏi 5: Khi nào Tổng Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

Câu hỏi 5: Khi nào Tổng Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

16/03/18

Hiện nay Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán trên sàn HNX hoặc HOSE do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng Công ty sẽ công bố thông tin để cổ đông biết.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông