/FAQs/Câu hỏi 4: Tôi đang sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty, đồng thời tôi mua cổ phiếu TBD của Tổng Công ty trên sàn UPCoM; Nay tôi muốn lưu ký số cổ phiếu trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, thủ tục như thế nào?

Câu hỏi 4: Tôi đang sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng Công ty, đồng thời tôi mua cổ phiếu TBD của Tổng Công ty trên sàn UPCoM; Nay tôi muốn lưu ký số cổ phiếu trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, thủ tục như thế nào?

17/03/18

Anh/ chị mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty chứng khoán nơi anh/ chị mở tài khoản chứng khoán để lưu ký.

Trường hợp anh/ chị mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác với CMND trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, anh/ chị phải liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để đối chiếu và làm thủ tục điều chỉnh thông tin cho anh/ chị.

tổng công ty thiết bị điện đông anh

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION - JSC (EEMC)

News
Truyền thông