/Truyền thông
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EEMC

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EEMC

Sáng ngày 08/01/2021, Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hơn 700 CBCNV Tổng công ty. Ông Nguyễn Vũ […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 176
  • 826,753
News
Truyền thông