/Truyền thông/Tin nội bộ/Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ký hợp đồng cung cấp Máy biến áp 220kV

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ký hợp đồng cung cấp Máy biến áp 220kV

30/8/2015

Ngày 26/8/2015 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã ký kết hợp đồng cung cấp máy biến áp 220kV – 250 MVA cho dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Huế. Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án có tổng mức đầu tư trên 32 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ký hợp đồng cung cấp Máy biến áp 220kV

Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 2 và Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ký kết hợp đồng cung cấp máy biến áp 220kV – 250MVA. Ảnh: Quang Thắng/Icon.com.vn

Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Huế được PTC2 khởi công cuối tháng 12/2014 bao gồm các hạng mục: Thay máy biến áp (MBA) 220/110kV – 125MVA bằng MBA 220/110kV – 250MVA; Cải tạo ngăn lộ tổng 110 kV MBA – AT4; Lắp đặt mới 03 dao cách ly 3 pha, 03 dao cách ly 1 pha có dòng định mức 2000A, thay thế các dao cách ly hiện hữu có dòng định mức 1250A. Cải tạo ngăn máy cắt vòng – nối 110kV (ngăn 100): Lắp đặt mới 02 dao cách ly 3 pha, 06 dao cách ly 1 pha có dòng định mức 2000A, thay thế các dao cách ly hiện hữu có dòng định mức 1250A. Lắp đặt mới 03 biến dòng điện có dòng định mức 2000A, thay thế các biến dòng điện có dòng định mức 600A. Lắp đặt dây dẫn đấu nối 2 x ACSR- 500, thay thế dây dẫn đấu nối ACSR – 185mm2 hiện hữu. Cải tạo thanh cái 110 kV (thanh cái C11 và C12): Lắp đặt mới dây dẫn 2 x TAL- 510mm2, thay thế dây dẫn 2 x ACSR- 500 hiện hữu. Đồng thời thay khóa néo của các chuỗi cách điện và các kẹp đấu nối xuống thiết bị phù hợp với dây dẫn TAL- 510 mm2; Di dời 03 chống sét 220 kV trước MBA – AT4 khoảng 1m, nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn với dàn phun sương của MBA – 250MVA lắp mới; Lắp đặt mới 02 MBA tự dùng 22/0,4kV – 250KVA, thay thế MBA tự dùng TD – 22/0,4kV – 160KVA, TD2- 22/0,4kV – 100KVA và trang bị mới hệ thống báo cháy tự động cho MBA – 250MVA và trang bị giàn phun sương, hệ thống van tràn cho MBA 250 MVA lắp mới.  

Dự kiến ngày 20/11/2015 máy biến áp 220kV – 250MVA Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh bàn giao cho PTC2. Theo kế hoạch, cuối năm 2015 PTC2 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Huế, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quang Thắng/Icon.com.vn

(LHC – EEMC)

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 0
  • 925,493
News
Truyền thông