/Truyền thông/Tin nội bộ/Đóng điện thành công máy biến áp 220kV do EEMC cung cấp tại Trạm Bảo Thắng

Đóng điện thành công máy biến áp 220kV do EEMC cung cấp tại Trạm Bảo Thắng

15/10/2014

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đã đóng điện và đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Bảo Thắng.​

Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng có quy mô 2 x 250MVA. Giai đoạn 1 lắp 01 máy biến áp 220kV – 250MVA và xây dựng các tuyến dường dây 220kV và 110kV đấu nối động bộ với trạm.

Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng nằm trên địa bàn thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đóng điện thành công máy biến áp 220kV do EEMC cung cấp tại Trạm Bảo Thắng

Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng

Việc vận chuyển, lắp đặt máy biến áp tới trạm biến áp là hết sức khó khăn do đường miền núi gập ghềnh, tuy nhiên các bên thi công đã hoàn thành và đóng điện máy biến áp thành công.

Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phụ tải dự báo của tỉnh Lào Cai nói chung và Khu công nghiệp Tằng Loỏng nói riêng, đồng thời truyền tải công suất từ Nhà máy Thủy điện Bắc Hà, các Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc vào Hệ thống điện Quốc gia. Tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện.

LHC – EEMC

Share this:
tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 1,352
  • 1,124,077
News
Truyền thông