/Truyền thông/Tin nội bộ/Đ/c Nguyễn Cường Lâm – Phó Tổng Giám đốc EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đ/c Nguyễn Cường Lâm – Phó Tổng Giám đốc EVN đến thăm và làm việc với EEMC

26/4/2017

Ngày 25/4/2017, đồng chí Nguyễn Cường Lâm – Phó Tổng Giám đốc EVN cùng đoàn công tác của Nhà máy Thủy điện Sơn La đã đến thăm và làm việc với EEMC.

Đồng chí Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN đến thăm và làm việc với EEMC

Đồng chí Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN đến thăm và làm việc với EEMC