/Truyền thông
Lễ gắn biển thi đua tại Trạm biến áp 110kV Tân Hiệp

Lễ gắn biển thi đua tại Trạm biến áp 110kV Tân Hiệp

Ngày 22/6/2018 Công đoàn Công ty lưới điện cao thế TPHCM đã tổ chức lễ gắn biển thi đua cấp Công ty năm 2018 cho Công trình “Thay MBAT T1&T2 trạm 110kV Tân Hiệp”.   (Lễ gắn biển thi đua cấp Công ty năm 2018 cho Công trình “Thay MBAT T1&T2 trạm 110kV Tân Hiệp) […]

0636016
Hôm nay : 73
Tổng số lượt : 636016
Đang online : 12
Truyền thông
Truyền thông