/Truyền thông
Hành trình về nguồn, học tập và phát huy truyền thống phụ nữ Việt

Hành trình về nguồn, học tập và phát huy truyền thống phụ nữ Việt

Tăng cường thực thi Văn hóa EVN trong đó việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết với khách hàng là nét đẹp mà Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) đã đạt được trong nhiều năm qua. Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng công ty về việc tăng cường mối […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 0
  • 513
  • 143,356
News
Truyền thông