/Truyền thông
EEMC chung tay cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)  và UBND tỉnh Long An trao tặng nhà đại đoàn kết

EEMC chung tay cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và UBND tỉnh Long An trao tặng nhà đại đoàn kết

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh luôn chú trọng đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, san sẻ tình thương. Hai tháng vừa qua, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh đã tài trợ và phối hợp với Tổng công ty Điện lực […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 0
  • 96
  • 349,272
News
Truyền thông