/Truyền thông

Đóng điện thành công và đưa vào vận hành 2x250MVA -220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình, tỉnh Kiên Giang

Vào lúc 21g45’ ngày 6/11/2020, máy biến áp AT2 220kV-250MVA do EEMC chế tạo đã được đóng điện thành công đưa vào vận hành tại Trạm biến áp 220 kV Kiên Bình thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cách đây 4 năm, máy biến áp AT1 220kV-250MVA cũng do EEMC chế […]

tổng công ty thiết bị điện đông anh

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (EEMC)

  • 0
  • 12
  • 623,591
News
Truyền thông