Quan hệ cổ đông

/Quan hệ cổ đông

Giải đáp nhà đầu tư

Cổ đông bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phải có văn bản (mẫu dưới đây) gửi cho Tổng Công ty. Sau khi kiểm tra tính xác thực của việc mất Sổ, Tổng Công ty sẽ cấp lại cho cổ đông miễn phí. Mọi chi tiết liên hệ: Ban Tổng hợp Tổng Công ty. Tel: 024. 22170595

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trường hợp anh/ chị đã lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với Thành viên lưu ký, nơi anh/ chị mở tài khoản lưu ký cổ phiếu để được hướng dẫn; Anh/ chị có thể liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để tư vấn, hỗ trợ.

Trường hợp anh/ chị chưa lưu ký cổ phiếu, anh/ chị liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty, cấp bản sao CMND mới để làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó anh/ chị phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổng Công ty cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND gốc của cổ đông khớp với dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông tự mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác, nên không lưu ký được. Cổ đông cấp cho Tổng Công ty bản sao CMND để Tổng Công ty làm thủ tục điều chỉnh thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sau đó cổ đông phải đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo dữ liệu CMND mới để đi lưu ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Anh/ chị mang Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty chứng khoán nơi anh/ chị mở tài khoản chứng khoán để lưu ký.

Trường hợp anh/ chị mở tài khoản chứng khoán theo CMND khác với CMND trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, anh/ chị phải liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông Tổng Công ty để đối chiếu và làm thủ tục điều chỉnh thông tin cho anh/ chị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hiện nay Tổng Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán trên sàn HNX hoặc HOSE do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng Công ty sẽ công bố thông tin để cổ đông biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0599319
Hôm nay : 48
Tổng số lượt : 599319
Đang online : 2